O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2015

NEK je v decembru proizvedla 543770,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515430,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,3 % večja od načrtovane (514000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,52 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 36,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,000519 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0334 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,83 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 31 paketov (6,448 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več