O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2018

NEK je v decembru proizvedla 543895,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517606,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,5 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za   3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,00004 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 23,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,00018 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0168 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma  do konca decembra 1,86 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 3,61 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več