O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2023

NEK je v decembru proizvedla 545 067,81 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518 576,34 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,69 % večja od načrtovane (515 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1 ºC in največ za  1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 1,65 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 26 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0004 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0211 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,33 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več