O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2016

NEK je v februarju proizvedla 509518,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 485107,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,2 % večja od načrtovane (470000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 0,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,0000835 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,002 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,15 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več