O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2016

NEK je v januarju proizvedla 544456 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516747,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca januarja pa 0,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,002 % (letne omejitve), do konca januarja pa 0,002 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca januarja 0,07 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več