O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2022

NEK je v januarju proizvedla 537.715,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511.131,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,17 % manjša od načrtovane (512.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,87 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,0006 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,11 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 8,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več