O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2012

NEK je v juliju proizvedla 529 862,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 502 049,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,42 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,08-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 30,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,00279 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0879 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,23 % letne omejitve oziroma do konca julija 2,13 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več