O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2013

NEK je v juliju proizvedla 530277,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 502635,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,54 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 92,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,32 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 6,22 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0072 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca julija 1,92 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 11 paketov (2,949 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več