O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2016

NEK je v juliju proizvedla 531440,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 504878,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za
3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 3,46 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 18,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,00074 % (letne omejitve), do konca julija pa
0,00526 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca julija 0,70 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več