O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2021

NEK je v juliju proizvedla 528474,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501750,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,4 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,37 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 33,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0007 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0198 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca julija 1,42 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več