O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2007

NEK je v juniju proizvedla 507 192,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 482 579,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,6 % presegla načrtovano (475 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juniju znašal za tritij 1,45 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00214 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juniju znašal 0,02 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več