O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2012

NEK je v juniju proizvedla 518 678,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494 277,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,91 % presegla načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,78-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,30 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 30,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00465 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0849 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,25 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,90 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več