O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2023

NEK je v juniju proizvedla 520 374,44 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 495 359,39 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,09 % večja od načrtovane (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,32 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00036 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0039 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,57 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 2,533 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več