O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2007

NEK je v maju proizvedla 523 856,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499 717,2 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,34 % presegla načrtovano (498 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v maju znašal za tritij 15,2 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00187 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v maju znašal 0,09 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več