O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2012

NEK je v maju proizvedla 51 535,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 48 266,9 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 68,04 % zaostala za načrtovano (151 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 14,85-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 9,43-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 0,3 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 1,42 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 30,0 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0709 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0785 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,5 % letne omejitve oziroma do konca maja 1,65 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več