O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2016

NEK je v maju proizvedla 541667 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516011,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,18 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 1,02 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 8,06 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,00041 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,00379 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,49 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m3) z nizko- in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več