O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2021

NEK je v maju proizvedla 439350,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 417150,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 7 % večja od načrtovane (390000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 86,4-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Diagram obratovanja NEK za mesec maj 2021

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 0,6 ºC in največ za 1,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,74 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 32,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0039 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca maja 1,18 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10,5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več