O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

NEK je v maju proizvedla 535 177,23 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 508 515,48 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,68 % manjša od načrtovane (512 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 4,64 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 19 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,00034 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0037 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,45 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 9,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več