O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2012

NEK je v marcu proizvedla 539 364,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 509 925,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,38 % presegla načrtovano (508 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,75-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3,2 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-2/2012-6 z dne 17. 2. 2012).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 15,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 27,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00055 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,00179 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,39 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,78 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več