O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2016

NEK je v marcu proizvedla 543824,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518092,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 2,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 3,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,000515 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,003 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,23 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več