O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2023

NEK je v marcu proizvedla 544.465 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518.400,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,66 % večja od načrtovane (515.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,15 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 1,17 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00062 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0024 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,24 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2023

Več
Obvestilo

Razpis štipendij

Več
Novica

NEK tudi v ekstremnih razmerah potrjuje odpornost in visoko obratovalno zanesljivost

Več