O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2012

NEK je v novembru proizvedla 524 875,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498 320,5 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,7 % presegla načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,7 ºC in največ za 1,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 2,19 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 35,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,000329 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0995 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,26 % letne omejitve oziroma do konca novembra 3,83 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 paket (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več