O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2013

NEK je v novembru proizvedla 128142,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 120498,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 64,24 % manjša od načrtovane (337000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 33,1-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 24,3-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,2 ºC in največ za 1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 25,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0043 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0297 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca novembra 2,90 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 39 paketov (8,112 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več