O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2016

NEK je v novembru proizvedla 404514,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 383146,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 10,9 % manjša od načrtovane (430000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 83,7-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 79,9-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. 
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,6 ºC in največ za 1,3 ºC od dovoljenih 3 ºC. 

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 43,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,00163 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0122 % letne omejitve. 

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,21 % letne omejitve oziroma do konca novembra 1,43 % letne omejitve. 

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 paketov (4,345 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. 

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več