O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2022

NEK je v novembru proizvedla 377.441,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 358.529,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 14,6 % manjša od načrtovane (420.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 76,7-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,6 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 53,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0026 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0179 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca novembra 0,96 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 11,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2023

Več
Obvestilo

Razpis štipendij

Več
Novica

NEK tudi v ekstremnih razmerah potrjuje odpornost in visoko obratovalno zanesljivost

Več