O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2007

NEK je v oktobru proizvedla 86 890,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 83 071,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 5,15 % presegla načrtovano (79 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 16,74-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 16,36-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 0,2 ºC in največ za 1,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v oktobru znašal za tritij 2,01 % in za ostale dopustne radionuklide 0,053 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v oktobru znašal 0,34 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 22 sodov (4,576 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več