O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2008

NEK je v oktobru proizvedla 539 211,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511 080,4 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,2 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v oktobru znašal za tritij 0,376 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00158 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v oktobru znašal 0,55 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 sodov (1,909 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več