O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2012

NEK je v oktobru proizvedla 501 805,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 477 210,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 5,5 % zaostala za načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 93,6-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 93,1-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-4/2012-4 z dne 13. 8. 2012).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 1,71 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 32,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00475 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0987 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,31 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 3,57 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več