O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2016

Po zaključenem 28. gorivnem ciklusu, se je v NEK 1. oktobra 2016 začel remont. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 0 ºC in največ za 0,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 4,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 43,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00237 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0097 % letne omejitve. 

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,22 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,22 % letne omejitve. 

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 20 paketov (4,16 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več