O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2023

NEK je v oktobru proizvedla 88 684 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 84 375,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od revidiranega načrta proizvodnje (84 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 16,8-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 7,45 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 17,57 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00203 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0074 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,2 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,06 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 4,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več
Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več