O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2007

NEK je v septembru proizvedla 515 081,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 490 892,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,27 % presegla načrtovano (480 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v septembru znašal za tritij 11,2 % in za ostale dopustne radionuklide 0,002 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v septembru znašal 0,07 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 27 sodov (8,26 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več