O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2012

NEK je v septembru proizvedla 521 002,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 495 432,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,15 % presegla načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,0 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-4/2012-4 z dne 13. 8. 2012).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,403 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 31,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,00223 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,093 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,43 % letne omejitve oziroma do konca septembra 3,26 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več