O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2016

NEK je v septembru proizvedla 514611,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486285,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,8 % manjša od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. 
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ 
za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. 

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 8,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 39,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,000635 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,00725 % letne omejitve. 

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,16 % letne omejitve oziroma do konca septembra 0,99 % letne omejitve. 

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. 

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

Več
Novica

Ministrstvo izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Več
Novica

NEK pred zaključkom še enega v nizu uspešnih let

Več