O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

NEK je v septembru proizvedla 515352 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486414,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7 % manjša od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,56 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 34,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0108 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0313 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,61 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več