O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

NEK je v juniju proizvedla 516421,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 491433 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 33,03 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0193 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,3 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta varnostnik

Več
Novica

Po končanem remontu NEK spet zagotavlja električno energijo

Več