O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2016 vplivi NEK daleč pod omejitvami

Izšlo je poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici NEK. Rezultati obsežnih meritev ponovno potrjujejo, da je bil vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo tako nizek, da dejansko ni merljiv in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Poročilo so na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS.

Iz obsežnega nadzora za leto 2016 izhaja, da so bili vsi sevalni vplivi NEK ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od njenega jezu na prebivalstvo v okolici ocenjeni na manj kot 0,38 μSv, kar je 0,016 % naravnega ozadja, ki za preteklo leto znaša 2350 μSv, povzročata pa ga radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja. 
Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah. 
Celotno poročilo neodvisnih inštitucij je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več