O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici NEK za leto 2013 potrjuje varnost obratovanja

Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2013, ki so ga na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS d.o.o., potrjuje, da so bili tudi v letu 2013 sevalni vplivi pod avtoriziranimi mejami. Ocenjena vrednost sevalnih vplivov (letne efektivne doze) NEK na prebivalstvo v neposredni okolici elektrarne je bila približno 0,02 % naravnega ozadja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje, ki prihaja iz vesolja.

Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije iz Slovenije in Hrvaške obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah .
Več o tem v poglavju najdete tukaj, Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško pa najdete tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več
Novica

Leto dni neprekinjenega obratovanja NEK in zanesljive oskrbe z električno energijo

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2021 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več