O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
8
Dostojno delo in gospodarska rast

Dostojno delo in gospodarska rast

Jedrske elektrarne s svojo konkurenčnostjo in zanesljivostjo ter trajnostnim konceptom proizvodnje zagotavljajo dostopnost električne energije različnim gospodarskim in storitvenim dejavnostim v vseh vremenskih razmerah. Učinkovitost jedrskih elektrarn krepi produktivnost in povečuje gospodarsko rast, poleg tega pa jedrska industrija neposredno in posredno zagotavlja številna kakovostna delovna mesta.

Nizek ogljični odtis

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

NEK zaradi vseh posodobitev v desetletjih delovanja proizvede na leto eno teravatno uro električne energije več

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cene električne energije za gospodinjstva so v Sloveniji precej nižje od evropskega povprečja

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrske elektrarne proizvedejo 10 % vse elektrike na svetu

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Visoka energijska gostota urana je med ključnimi prednostmi jedrske energije

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Jedrska energija je najbolj učinkovit vir električne energije

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Jedrska energija ustvarja kakovostna delovna mesta

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Nuklearna elektrarna Krško v Sloveniji zaposluje več kot 600 ljudi

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrska energetika v EU: 109 delujočih reaktorjev in četrtina vse nizkoogljične elektrike

Preberite več