O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Slovenija je leta 1994 podpisala Konvencijo o jedrski varnosti, ki jo upošteva tudi slovenska zakonodaja. NEK povečuje jedrsko varnost s posodobitvami in stalnimi izboljšavami. Upravni nadzor izvaja Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Jedrsko varnost neodvisno vrednotijo mednarodne institucije, kot so Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) in Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Ves čas potekajo tudi interna ocenjevanja s strani posebnih neodvisnih skupin za oceno jedrske varnosti in Varnostnega komiteja Krško.

Ta vsebina je povezana z naslednjimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja.

Kakovost življenja in razvoj

Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

NEK s svojim delovanjem prispeva manj kot tisočinko k naravnemu sevanju v okolju

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Več kot tri četrtine ionizirajočega sevanja, ki smo mu izpostavljeni, prihaja iz naravnih virov

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Raba jedrske tehnologije v kmetijstvu in prehrambni industriji

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrskih odpadkov v Sloveniji ni veliko

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska tehnologija proizvaja elektriko tudi v vesolju

Preberite več