O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
9
Industrija, inovacije in infrastruktura

Industrija, inovacije in infrastruktura

Razpršenost energetskih virov, digitalizacija delovnih procesov in prehod v nizkoogljično družbo so izzivi, ki spremljajo energetsko preobrazbo. Jedrska energija zagotavlja potrebno stabilnost elektroenergetskih sistemov in tako prispeva k uresničenju preobrazbe na raznolikih segmentih industrije, inovacij in infrastrukture.

Sistemske storitve

NEK upošteva Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Slovenije v dogovorjenem obsegu

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

NEK zaradi vseh posodobitev v desetletjih delovanja proizvede na leto eno teravatno uro električne energije več

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cene električne energije za gospodinjstva so v Sloveniji precej nižje od evropskega povprečja

Preberite več
Sistemske storitve

Jedrska elektrarna je pomembna podporna točka prenosnega omrežja

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrske elektrarne proizvedejo 10 % vse elektrike na svetu

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Visoka energijska gostota urana je med ključnimi prednostmi jedrske energije

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Jedrska energija je najbolj učinkovit vir električne energije

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Jedrska energija ustvarja kakovostna delovna mesta

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

S popolnim simulatorjem NEK do strokovnega znanja in izurjenih sodelavcev

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrska energetika v EU: 109 delujočih reaktorjev in četrtina vse nizkoogljične elektrike

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska tehnologija proizvaja elektriko tudi v vesolju

Preberite več