O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
17
Partnerstva za doseganje ciljev

Partnerstva za doseganje ciljev

Jedrska elektrarna z zanesljivo proizvodnjo čiste električne energije zagotavlja rešitve za številne deležnike, kot so industrija, gospodinjstva in lokalne skupnosti, javni sektor in storitvene dejavnosti. Sodelovanje in usklajevanje z deležniki ter njihovo vključevanje v procese oblikovanja energetskih politik na nacionalni in mednarodni ravni prispevajo  k učinkovitemu prepoznavanju prednosti jedrske energije in h krepitvi družbene sprejemljivosti dolgoročnega obratovanja jedrskih elektrarn ter projektov jedrskih novogradenj v Evropi in svetu.

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Sistemske storitve

NEK upošteva Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Slovenije v dogovorjenem obsegu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Francija: 70 % vse elektrike iz jedrskih elektrarn, izpusti toplogrednih plinov le šestina evropskega povprečja

Preberite več