O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Jedrska elektrarna je pomembna podporna točka prenosnega omrežja

Jedrska elektrarna zagotavlja sistemske storitve v okviru pravil ELES-a. S svojo najvišjo močjo v Sloveniji in širši regiji ter z največjo maso rotorja električnega generatorja odločilno prispeva k stabilnosti elektroenergetskega sistema v smislu regulacije frekvence. Ob proizvodnji delovne energije je jedrska elektrarna kot proizvajalec jalove energije pomembna tudi za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v prenosnem omrežju, kar je pomembno za prenos delovne energije do uporabnikov.

Te zanima več?

Za povečavo kliknite na sliko

Ta vsebina je povezana z naslednjimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja.

Sistemske storitve

Sistemske storitve

NEK upošteva Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Slovenije v dogovorjenem obsegu

Preberite več