O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
11
Trajnostna mesta in skupnosti

Trajnostna mesta in skupnosti

Uravnotežen razvoj vse bolj urbaniziranih mest in skupnosti je močno odvisen od čiste, cenovno dostopne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Dostop do energije je v sodobnem svetu ena naših temeljnih potreb, saj omogoča kakovostno življenje in blaginjo družbe. Električna energija, proizvedena v jedrskih elektrarnah, prispeva k podnebni nevtralnosti, odpornosti, trajnosti ter udobju sodobnega življenja v mestih in drugih skupnostih.

Zanesljivost oskrbe

Jedrska energija prispeva k zanesljivosti, pravičnosti in trajnosti energetskih sistemov

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več